احداث اتاق بازی (کامپیوتری) در بخش روان درمانی

imagesبه گزارش روابط عمومی در بخش روان درمانی جهت سرگرمی و بهبود وضعیت روحی فرزندان یک اتاق بازی (کامپیوتری) که شامل بازی های سرگرم کننده ،فکری و آموزشی و زیر نظر مددکاری و مشاوره در اختیار این عزیزان گذاشته می شود.

۱۱۲ ۱۵

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید