استخدام نیروی فضا سبز

بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران در شغل فضای سبز اقدام به جذب نیرو کرده است،متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر حضوراً به ادرس:آزادگان جنوب-خروجی اسلامشهر-احمدآباد مستوفی-حسن آباد خالصه -بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران مراجعه نمائید،ویا باشماره زیر تماس حاصل فرمائید.

(داخلی ۲۲۱)   ۵۱۴۳-۰۲۱