روابط عمومی

بسه تعالی

واحد روابط عمومی بزرگترین شهرک نمونه موسسه

این واحد به عنوان مرکز اطلاع رسانی و هماهنگی در برگزاری مراسم مختلف از قبیل مناسبت های مذهبی ( اعیاد-شهادت و…)مناسبت های ملی،برگزاری  کلاس های آموزشی ،گرد همائی وجلسات مختلف در داخل یا خارج از شهرک نمونه بمنظور ارائه خدمات بهتر به توانخواهان و حضور آنان در مراسم پیش گفته فعالیت می کند .

همچنین هماهنگی بازدید موسسات و مراکز مختلف و خیرین از شهرک نیز با این واحد می باشد

سایر فعالیت های این واحد :

۱-طراحی و نصب بنرها ویژه اعیاد،سوگواری ها و…

۲-طراحی و تکثیر اطلاعیه های بهداشتی و آموزشی و… جهت نصب در بخش ها و سایر واحد های شهرک

۳-عکسبرداری و فیلمبرداری و تهیه مستندات و طراحی و تکثیر فیلم های معرفی مرکز و…

۴-هماهنگ کننده تشکیل و اردوهای زیارتی  سیاحتی  توانخواهان

۵-تهیه بایگانی از مستندات صوتی – تصویری (فیلم و عکس)بمنظور ارائه آن به مبادی ذیرربط در صورت نیاز