شماره حساب

۱-شماره حساب جاری(ارزی) ۸۰۰۰/۲۳ بانک سپه شعبه پارک ساعی کد ۱۲۳۵

۲-شماره حساب جاری ۰۱۰۳۳۱۴۴۵۷۰۰۷  بانک صادرات شعبه احمد آباد مستوفی کد ۳۸۳۴

۳-شماره حساب تجارت کهریزک ۳۷۲۹۷ کد ۸۰۳

۴-شماره حساب جاری ۵۵بانک مسکن شعبه کیانشهر کد ۲۷۱۱

 

در این واحد کلیه خدمات جهت رفاه حال خیرین پیش بینی شده است  ،خیرین محترم می توانند ضمن تماس با واحد مشارکتهای مردمی با تلفن شماره ۸۸_۰۲۱۵۶۲۷۵۱۸۷  ویا تلفن گویا ۵۱۴۳ در مورد نحوه اهدای کمکهای نقدی و غیر نقدی خود اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند .