توانبخشی

۲۰۱۵۰۷۲۱_۱۱۲۶۱۹۲۰۱۵۰۷۲۱_۱۱۲۷۱۶ (۲)

۵

بسمه تعالی

 واحد توانبخشی بزرگترین شهرک نمونه ی مددجویان ایران

طی سالهای گذشته با همت و تلاش کادر مدیریتی و کارشناسان واحد توانبخشی شهرک نمونه،امکانات و شرایط در خور توجهی برای ایجاد و افزایش توانایی های جسمی ،حرکتی،شناختی و گفتاری افرادی که به طور مادرزادی یا بر اثر بیماری و…

قادر به استفاده از آنها نیستند ،فراهم شده است.در حال حاضر واحد توانبخشی با سه کارشناس تخصصی و دو مربی با هدف ارتقاء

سطح سلامت و توان افزایی مددجویان در سه فضای جداگانه شامل کره ی توانبخشی واقع در پشت سالن آمفی تائتر،اتاق گفتار درمانی واقع در بخش مروارید و اتاق فیزیوتراپی واقع در بخش سالمندان هاشمی نژاد با امکانات و تجهیزات کامل درمانی و توانبخشی به ارائه ی خدمات مورد نیاز مددجویان شهرک می پردازد.

مراجعین واحد توانبخشی از طریق غربالگری و شناسایی توسط کارشناسان توانبخشی وهمچنین ارجاع پزشک معالج،انتخاب شده و برای آنها برنامه ی درمانی روتین هفتگی تنطیم و اجرا می شود. به طور میانگین روزانه برای حداقل ۳۰ نفر مددجو کار توانبخشی صورت می گیرد که بخشی از مهمترین خدمات به اختصار شرح داده می شود :

گفتار درمانی:

_بهبود مهارت های بلع و تسهیل تغذیه ی مددجویان از طریق تحریکات حسی و حرکتی اندام های گفتاری و تغذیه

_افزایش مهارت های شناختی با ابزار آلات کمک آموزشی و انجام آموزش های هدفمند در حیطه ی شناختی و زبانی

_افزایش مهارت های گفتاری با اصلاح تولید و تلفظ صداهای گفتاری بمنظور افزایش میزان استفاده از گفتار

_آموزش مهارت های ارتباطی از طریق انجام فعالیت ها و بازی های گروهی و…

بخشی از این اقدامات در اتاق گفتار درمانی و بخشی دیگر در واحد آموزشی و با ارئه ی راهکار به مربیان واحد آموزشی صورت می گیرد.

فیزیوتراپی:

_تمرین درمانی به وسیله ی آموزش و انجام حرکات و ورزش های درمانی خاص،ماساژها و تحریکات حسی و عصبی

_الکتروتراپی جهت تسکین درد و درمان بیماران از طریق امواج رادیویی و الکتریکی و نیز مدالیته های حرارتی که هر کدام با دستگاه های تخصصی و به روز انجام می شود

خدمات فیزیوتراپی برای سالمندان به طور اختصاصی در اتاق فیزیوتراپی بخش هاشمی نژاد و برای سایر مددجویان در کره ی توانبخشی انجام         می پذیرد.

کاردرمانی:

_آموزش مادریاران در ارتباط با وضعیت دهی صحیح و مناسب مددجویان روی تخت و ویلچر،نحوه ی جابجایی آنها و اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از ایجاد زخم بستر و آسیب های اسکلتی

_تمرینات درمانی اختلالات حرکتی مربوط به بیماری های عصبی و عضلانی،فلج مغزی،دیستروفی عضلانی و سندروم ها

_اصلاح الگو های نادرست اندام ها در ارتباط با راه رفتن و …

بخشی از خدمات کار درمانی در بخش های ایزوله و بخش دیگر در کره ی توانبخشی صورت می گیرد.

 

گزارش عملکرد ماهانه ی واحد توانبخشی در آبان ماه ۹۴

۱-تعداد ۳۰ مددجو از بخش هاشمی نژاد در ۱۴۰ جلسه ،فیزیوتراپی شدند .

۲-تعداد ۳۰ نفراز مددجویان بخش ها در ۱۳۷ جلسه،گفتار درمانی شدند که همه ی آن ها در برنامه ی روتین گفتار درمانی بودند.

۳-تعداد ۴۹ مددجو از بخش ها در ۱۹۶ جلسه در برنامه قرار گرفتند که از این تعداد، ۲۲ مددجو در ۷۳ جلسه ی درمانی در بخش های ایزوله کار درمانی شدند و مابقی آنها در واحد توانبخشی ویزیت شدند.

                                              گزارش عملکرد ماهانه ی واحد توانبخشی در مهر ماه ۹۴
۱-تعداد ۲۷ مددجو از بخش هاشمی نژاد در ۱۲۰ جلسه فیزیوتراپی شدند که از بین آنها یک نفر با نسخه ی پزشک و سه نفر هم با مراجعه در برنامه قرار گرفتند.
۲-تعداد ۳۰ نفر از مددجویان بخش ها در ۱۴۳ جلسه ،گفتار درمانی شدند که همه ی آنها در برنامه ی روتین گفتار درمانی بودند
۳-تعداد ۴۸ مددجو از بخش ها در ۱۷۶ جلسه در برنامه ی کار درمانی قرار گرفتند که از این تعداد ،۲۰ مددجو در ۶۵ جلسه ی درمانی در بخش های ایزوله کاردرمانی شدند و ما بقی آن ها در واحد توانبخشی ویزیت شدند.
۴-واحد توانبخشی و تمامی تجهیزات آن توسط همکاران به طور کامل شست و شو و نظافت شد و تغییرات اساسی در چیدمان تجهیزات به منظور حفظ ظاهر مناسب و نیز کاربرد بهتر صورت گرفت

 

 گزارش عملکرد ماهانه ی واحد توانبخشی در مرداد ماه ۹۴

۱-تعداد ۲۷ مددجو از بخش هاشمی نژاد در ۱۳۰ جلسه ،فیزیوتراپی شدند که از بین آنها یک نفر با نسخه ی پزشک و سه نفر هم با مراجعه در برنامه قرار گرفتند

۲-تعداد ۳۰ نفر از مدد جویان بخش ها در ۱۵۰ جلسه ،گفتار در مانی شدند که همه ی آن ها در برنامه ی روتین گفتار درمانی بودند.

۳-تعداد ۵۲ مددجو از بخش ها در ۲۰۹ جلسه در برنامه ی کار درمانی قرار گرفتند که از این تعداد ،۲۲مددجو در ۶۵ جلسه ی درمانی در بخش های ایزوله و مابقی آن ها در واحد توا نبخشی ویزیت شدند.

۴-دفاتر ثبت گزارش فعالیت روزانه ی همکاران در این ماه دو مرتبه بازدید شد و موارد لازم کتبا ابلاغ گردید

۵-برنامه روتین و هفتگی واحد توانبخشی برای هر یک از بخش ها به طور جداگانه تنظیم و جهت انجام هماهنگی های لازم تحویل مسئولین بخش ها شد.