مددکاری

بسمه تعالی

شرح وظایف واحد مددکاری در مرکز توانبخشی

۱-نظارت و سرکشی روزانه به بخش ها و برسی وضعیت توانخواه به لحاظ جسمی ،روحی و روانی

۲-توجه به مشکلات توانخواهان و رفع نیازهای آنها

۳-نگه داری اموال و داشته های توانخواهان بمنظور استفاده کنترل شده توسط مددجویان

۴-نظارت بر انتقال توانخواهان بیمار به بیمارستان  و مراکز درمانی مربوطه و پیگیری شرایط جسمی و روحی آنان تا حصول اطمینان از سلامت و بازگشت ایشان به مرکز

۵-هماهنگی و بازدید از منزل خانواده های توانخواهان جهت پذیرش مددجو جدید و یا انجام سایر اقدامات مرتبط  با آنان

۶-ثبت و ظبط کلیه اطلاعات (اجتماعی ،رفتاری،روانی،اقدامات حقوقی و قضایی و نکات قابل درج و… )در پرونده هر توانخواه و به روز رساندن اطلاعات فوق الذکر در کمترین فاصله زمانی با تغییرات ایجاد شده

۷-پیگیری و هماهنگی و انجام اقدامات تفریحی توانخواهان مثل سفر های درون شهری ،برون شهری ،مراسم و مهمانی ها  مختلف و متنوع

۸-فراهم کردن فرصت اشتغال مددجویانی که توانایی کار کردن دارند بمنظور تخلیه انرژی نهان آنها و ایجادحسن مشارکت در آنان

۹-پیگیری دفاتر بیمه توانخواهان در صورت نیاز به تمدید اعتبار ،ابطال و صدور و…

۱۰-پیگیری اقدامات درمانی توانخواهان در مرکز و خارج از مرکز  و اطلاع رسانی به خانواده ها در صورت  داشتن خانواده و مساعدت به خانواده های نیازمند در مورد هزینه های درمانی

۱۱-صدور مجوز ورود و خروج توانخواهان از مرکز جهت مرخصی و حضور در خانواده و یا…

۱۲-نظارت بر سلامت روحی و روانی و جسمی توانخواهان در هنگام مراجعت از مرخصی و …

۱۳-پاسخ گویی به خانواده توانخواهان (به صورت حضوری ،غیر حضوری)

۱۴-انجام اقدامات اداری مرتبط با سازمان بهزیستی و سایر ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی در خصوص نقل و انتقال-پذیرش و ترخیص مددجو و …

۱۵-نظارت و انجام اقدامات لازم در خصوص فعالیت های آموزش توانخواهان در محیط های داخل ویا خارج از شهرک