منشور اخلاقی مؤسسه ریحانه

فلسفه وجودی امرخیر و آموزه‌های دینی تبیین‌کننده رسالت و اهداف متعالی مؤسسه است و ما را مقید به اجرای اصول و قواعدی در چارچوب معرفت و کرامت انسانی و اجتماعی می‌نماید. درجهت تحقق این رسالت، انسجام، سخت کوشی و تلاش بی‌وقفه موجبات شکل‌گیری و تجلّی منشور اخلاقی را میسّر می‌نماید.
ما کارکنان مؤسسه خیریه ونیکوکاری ریحانه براین باوریم که همراه باکلیه مسئولین خدمتگزار درعرصۀ امرخیر،اصول رفتاری و ارزشهای اخلاقی زیرا باور داشته و برای تحقّق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:
• با ایمان به ارادۀ راستین حق تعالی و درجهت کسب رضایت ایزدمنّان گام برمی داریم و همیشه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود می‌دانیم.
• انجام صحیح، سریع و شایسته امور محوله را از وظایف ذاتی خود دانسته و نیازهای مأموریتی را در حداقل زمان ممکن و با پایبندی به ضوابط و مقررات به انجام می‌رسانیم و از حقوق حقّۀ نیازمندان صیانت می‌نمائیم.
• رعایت عدل و انصاف رااز جمله وظایف خوددانسته و ازتلاش و کوشش بی وقفه دراین راستا دریغ نخواهیم کرد.
• احترام و تکریم به حاجت‌مندان و حفظ کرامت انسانی آنها را وظیفه خود دانسته و از خدمت‌رسانی به این اقشار عزیز و گرامی دریغ نمی‌نمائیم.
• رعایت نظم و انضباط، تواضع، فروتنی، مسئولیت‌پذیری، وقت‌شناسی و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری، ادب و احترام را سرلوحه تمام امورخود قرار می‌دهیم.
• اعتقاد داریم که رازداری و حفظ اسرار مؤسّسه از وظایف خطیر ماست، لذا در حفظ و صیانت این امر مهم تمامی مساعی خودرا بکار می‌بندیم.
• صبر و شکیبایی را پیشۀ خود می‌سازیم، با برخورد مناسب، سعه صدر و خوشرویی، پاسخگوی ارباب رجوع هستیم و حفظ کرامت انسانها را ارج می نهیم.
• حفظ امانتداری و آبروداری و شئونات نیازمندان و حفظ درخواستهای آنان ازموضوعاتی میبباشد که همگی موظف به رعایت آن می باشیم.
• اعتقاد داریم که آموزش، دانش حرفه‌ای و همچنین تجربه، ابتکار و نوآوری از ضروریات است لذا درکسب آن دریغ نخواهیم نمود.
• با استقبال از نظرات و پیشنهادهای سازنده و با بسط فرهنگ انتقادپذیری با اطّلاع رسانی مناسب موجب افزایش اعتماد و نهادینه کردن رسالت و فلسفۀ امر خیر و نیکوکاری خواهیم شد.
• از اسراف و تبذیر در امکانات و اموال اداری و سایر موارد موبوط به مؤسسه پرهیز و خودداری می‌نمائیم.
• تبلور نشاط درمحیط کاررا بارعایت ظاهرآراسته و برابرسفارشات دینی دربهداشت فردی و محیطی تحقق می‌نمائیم.
امیدواریم موارد فوق را با توکّل به خداوند متعال و استعانت از او با اخلاص و صداقت انجام دهیم تامشمول عنایت و دعای خیر حضرت ولی عصر(ع) قرار گیریم. انشاالله تعالی

Moasese

 

الهی چنان کن سرانجام کارتو خوشنود باشی و ما رستگار