گزارش عملکرد واحد خیاطی شهرک در مهر ماه۱۳۹۶

 1. بریدن و دوختن ۵ عدد لباس فرم فضای سبز
 2. بریدن و دوختن ۳ عدد رپوش سفید بهیاری مردانه
 3. بریدن و دوختن ۱ دست مانتو و شلوار مادریاری
 4. بریدن و دوختن ۳ دست رپوش و شلوار واحد نانواییی
 5. بریدن و دوختن ۲ دست رپوشو شلوار پدریاری
 6. بریدن و دوختن ۳ دست رپوش و شلوارپدریاری زرشکی
 7. بریدن و دوختن ۱ عدد روکش برانکارد حمام
 8. بریدن و دوختن روکش فوم صندلی موتور و تراکتور
 9. بریدن و دوختن ۱۵ عدد کفی ویلچر از جنس (فوم ، ابر، برزنت)
 10. بریدن و دوختن ۱ تشک پارچه ایی برای صندلی
 11. بریدن و دوختن ۲ عدد مانتوی فرم خدمات
 12. دوختن متقال به پشت ۵ بنر تبلیغاتی
 13. بریدن و دوختن لباسهای شخصی پرسنل و در آمد حاصل از این امر ۵۸۵۰۰۰ هزار تومان

فعالیت های مددجویان واحد خیاطی

 1. دوختن ۱۴ ست دم کنی
 2. دوختن ۲ سرویس آشپزخانه

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید