دسته: اخبار

گزارش عملکرد واحد دندانپزشکی در تیر ماه ۱۳۹۶

بیمارهای پذیرش شده توسط : آقای دکتر شعبان پور بخش مردان ۱ :۱۰نفر                     بخش مروارید : ۸ نفر                    بخش ساحل : ۵ نفر بخش مردان ۲ : ۷ نفر                     بخش صدف : ۳نفر                        بخش...