دسته: اخبار

استخدام

استخدام

موسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه در مشاغل آشپز،مددکاری،پدر یار،مادریار،بهیار و کمک بهیار اقدام به جذب نیرو می نمایید.در صورت تمایل رزومه خود رو به ایمیل زیر ارسال نمایید. rnemooneh@reyhanecharity.ir