تأسیس پارکینگ در بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران

indexساخت پارکینگ مسقف توسط موُسسه برای واحد نقلیه جهت نگهداری اتومبیل های شهرک با متراژ۵۰۰ متر مربع و گنجایش ۴۰ خودرو

۱۲۳

 

۱۲

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید