استخدام

موسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه در مشاغل آشپز،مددکاری،پدر یار،مادریار،بهیار و کمک بهیار اقدام به جذب نیرو می نمایید.در صورت تمایل رزومه خود رو به ایمیل زیر ارسال نمایید.

rnemooneh@reyhanecharity.ir

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید