اعزام پنج نفر از مددجویان دختر به مسابقات تنیس روی میز معلولین و جانبازان و کسب یک مقام اولی توسط سرکار خانم زرسلیمانی

کسب مقام اول تنیس روی میز توسط مددجو سرکار فریده زرسلیمانی

مسابقات تنیس روی میز معلولین و جانبازان دختر

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید