گذارش فعالیت های واحد خیاطی در آذر ماه ۱۳۹۵

۱-بریدن و دوختن ۴۰دست لباس فرم مادر یاری به رنگ نارنجی و یاسی

۲-بریدن و دوختن ۱ عدد مانتو سفید بانوارآبی برای واحد اعزام

۳-بریدن و دوختن ۱ دست لباس فرم فضای سبز (مددجو کیوان طاهری)

۴-بریدن و دوختن ۱ دست لباس فرم آشپزخانه به رنگ کرم برای پرسنل جدید

۵-بریدن و دوختن ۱ عدد نمونه کاپشن مشکی برای واحد انتظامات

۶-بریدن و دوختن ۱ دست پیراهن و شلوار فرم برای واحد انتظامات (پرسنل جدید)

۷-بریدن و دوختن ۴ دست پیراهن و شلوار فرم سفید با نوار نارنجی برای واحد نانوایی

۸-بریدن و دوختن ۱ پرده حمام از جنس گونی لمینه شده برای واحد دختران

۹-بریدن و دوختن ۲ عدد پرده حمام برای بخش هاشمی نژاد

۱۰-بریدن و دوختن ۱ دست تشک و پشتی برای ویلچر دستی واحد دختران

۱۱-تعمیر کردن لباس فرم پرسنل از قبیل (تعویض زیپ ، رفوکردن و تعمیر بنرهای شهرک)

۱۲- بریدن و دوختن لباسهای شخصی پرسنل که در آمد حاصل از آن ها مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان بوده که همراه لیست آن تحویل امور مالی گردید

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید