گزارش عملکرد کارگاه خیاطی شهرک در اسفند ماه ۱۳۹۵

۱- بریدن و دوختن ۱۰۰ دست روپوش و شلوار فرم مددجویان

۲ – دوختن ۶ دست کت و شلوار

۳- دوختن ۱ روپوش سرمه ایی

۴- دوختن ۱ روپوش و شلوار باغبانی

۵- ۲ عدد پارچه زیر سماوری و ۲ عدد روکش برای سکوی آشپزخانه

۶- دوختن ۱ عدد کاور برای رگال لباس

۷- دوختن ۲ عدد دستگیره و ۴ عدد پیش بند زد آب

۸- دوختن ۲ عدد مانتور فرم خدمات

۹- دوختن ۲۰۰ عدد نوار سبز برای واحد قربانگاه

۱۰- تعمیر کردن لباسهای پرسنل

۱۱- دوختن لباس برای پرسنل و کسب در آمد به مبلغ ۸۷۹۵۰۰ تومان

فعالیتهای مددجویان واحد خیاطی

۱- دوختن ۷۵ عدد ملحفه

۲- دوختن ۱۳۱ عدد روبالشی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید