گزارش عملکرد کارگاه خیاطی در مرداد ماه ۱۳۹۶

 1. بریدن و دوختن ۲۱۰ پیراهن یقه کش دار برای بخش ها
 2. بریدن  و دوختن ۱۱۰ پیراهن یقه دکتری برای بخشها
 3. بریدن و دوختن جا مسواکی به تعداد ۵۰عدد
 4. بریدن و دوختن ۲ دست لباس فرم مددجویان آموزشی
 5. بریدن و دوختن ۱۸ عدد دم کنی متقال برای آشپزخانه
 6. بریدن و دوختن یک عدد مانتو فرم خدمات دختران
 7. بریدن و دوختن ۳عدد پیراهن و شلوار فرم برای واحد انتظامات
 8. تعمیر و دوختن متقال به پشت بنرهای تبلیغاتی شهرک ۱۲ عدد
 9. بریدن و دوختن ۱ عدد روکش فوم برای صندلی آرایشگاه بخش ایزوله
 10. بریدن و دوختن ۲ عدد رپوش خدمات طوسی برای پرسنل خدمات مشارکت
 11. بریدن و دوختن ۲ عدد رپوش سفید مردانه برای پزشکان(عید قربان)
 12. بریدن و دوختن ۱ عدد مانتو فرم سفید برای داروخانه
 13. بریدن و دوختن روکش پارچه ایی برای تابلو کشتارگاه(عید قربان)

بریدن و دوختن لباسهای شخصی پرسنل که در آمد حاصل از آن به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان میباشد

فعالیت مددجویان واحد خیاطی

 1. دوختن ۳۲۰عدد شلوار دور تا دور کش
 2. دوختن ۵ سرویس کامل آشپزخانه
 3. دوختن ۱۴ سرویس ملحفه و رو تختی گلدار
 4. دوختن ۱۳ عدد رو بالشی گلدار

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید