برچسب: شهرک نمونه

میزبانی بزرگترین شهرک نمونه مددجویان ایران در هفدهمین دوره مسابقات المپیک ویژه ایران

شهرک نمونه بهمراه ریاست محترم المپیک ویژه ایرانیان جناب آقای دکتر دادخواه و هیئت همراه، میزبان توانخواهان ورزشکار ،و خانودهایشان برای شرکت در هفدهمین دوره المپیک ویژه ایرانیان در رشته های والیبال،اسکیت و بوچی...